Management van valutarisico

Geplaatst op door Rowan Hermes

De waarde van uw bedrijf (en wellicht de beurskoers) wordt naast de hoogte van de winst mede bepaald door de stabiliteit van de winst. Wanneer uw organisatie internationaal actief is, heeft u te maken met valutarisico. Dit heeft tot gevolg dat uw bedrijfsresultaten direct afhankelijk worden van koersschommelingen in de betreffende valuta. Sterk fluctuerende resultaten leiden ertoe dat investeerders en banken een hogere risicovergoeding wensen, waardoor ook uw bedrijfskosten toenemen.

Organisaties willen de volatiliteit van hun resultaten managen, zodat de waarde van het bedrijf toeneemt. Dit kan bereikt worden door non-core risico’s te elimineren en resultaten meer afhankelijk te maken van core risico’s. Core risico’s hebben te maken met de bedrijfsvoering (hoe goed zijn de producten die ik maak) en marketing (hoe goed kan ik mijn producten verkopen). Non-core risico’s daarentegen worden niet direct veroorzaakt door de onderneming en hebben inhoudelijk niets te maken met de organisatie. Ik heb hierover in mijn eerdere blog Het indekken van valutakoersrisico’s uitgebreid gesproken. Valutarisico is een voorbeeld van een non-core risico en beïnvloedt bedrijfsresultaten, maar wordt niet veroorzaakt door de onderneming. Een goed risicomanagementbeleid verlaagt de volatiliteit van de bedrijfsresultaten en maakt de bedrijfsresultaten minder afhankelijk van non-core risico’s. In het verlengde daarvan zal het verweren van kapitaal makkelijker worden.

Risico’s managen

Ik hoor soms dat valutarisico’s moeilijk, of zelfs helemaal niet, te managen zijn. De kranten staan al jaren vol met verhalen over tegenvallende resultaten, winstwaarschuwingen, gedwongen ontslagen en faillissementen van bedrijven, allen briljant in hun eigen markt, maar in problemen gebracht door non-core financiële risico’s. Banken verkopen indekkingsproducten (ook wel hedge producten) voor financiële risico’s, maar willen zich liever niet inhoudelijk bemoeien met de correcte identificatie en kwantificering van risico’s binnen de organisatie. Ze lopen immers zelf aansprakelijkheidsrisico wanneer ze dat wel doen. De vraag ‘wat is uw risk appetite’ is ontstaan doordat banken hedge producten willen verkopen, maar niet mee willen denken of het product daadwerkelijk risico afdekt. ILFA Group is ervan overtuigd dat financiële risico’s volledig geëlimineerd kunnen worden, maar dat kan alleen wanneer de risico’s eerst correct geïdentificeerd en gekwantificeerd zijn.

Strategische Hedge

De meest complexe vorm van valutarisicomanagement is het managen van structurele valutarisico’s over een langere periode, bijvoorbeeld 5 of 10 jaar. ILFA Group heeft een strategische hedge oplossing ontwikkeld. Deze maakt mogelijk:

  • Het fixeren van toekomstige resultaten van deelnemingen, welke in een andere functionele munt zijn dan de rapportagemunt die in de groep waartoe de deelnemingen behoren gebruikt wordt.
  • Het hedgen van het risico dat u concurrentiekracht en marktaandeel verliest door fluctuaties in de valutamarkt.
  • Het ondersteunen van de aandelenkoers van uw organisatie door de bèta van uw aandeel te verlagen.
  • Het ondersteunen van de rating van uw organisatie door het verlagen van de kredietrisicopremie die geëist wordt door financieringsverschaffers.

Karakteristieken Strategische Hedge

  1. Management valutarisico’s met een tijdshorizon van 1 tot 10 jaar, waarbij u niet alleen profiteert van een gunstigere koers, maar waarbij een ongunstigere koers volledig is ingedekt.
  2. De door u gekozen tijdshorizon is de minimum indekkingsperiode. Enkel wanneer de marktkoers slechter is dan de koers waartegen is ingedekt verloopt de indekkingsperiode. Wanneer de marktkoers beter is dan de koers waartegen is ingedekt verloopt de ingedekte periode niet.
  3. De hedge wordt geconstrueerd met opties, waarbij significante besparingen op de optiepremies worden gerealiseerd. De optiepremie is een investering (conform IFRS) en deze waarde daalt niet door verloop van tijd. Ook als de marktkoers van de vreemde valuta niet beweegt, is er geen waardedaling op de geïnvesteerde optiepremie.
  4. Indien de marktkoers van de vreemde valuta zich gunstig ontwikkelt voor uw organisatie, verbetert de koers waartegen is ingedekt. U profiteert dus van gunstige koersbewegingen (‘click karakteristiek’).
  5. Indien de marktkoers van de vreemde valuta zich ongunstig ontwikkelt voor uw organisatie, vinden tussentijdse uitbetalingen plaatst op de hedge om het verlies op de operationele resultaten te dekken.

Een voorbeeld van Strategische Hedge

In dit voorbeeld is voor vijf jaar afgedekt tegen een dollarkoers 82,5 eurocent, bij een huidige koers van 90 eurocent. Bij een stijgende dollar zal het niveau waarop afgedekt is ook stijgen. Wanneer na een jaar de dollar naar 1 euro is gestegen, bent u afgedekt op 92,5 eurocent, nog steeds voor vijf jaar. Bij een sterk bewegende dollar neemt de waarde van dit systeem toe, omdat op deze wijze uw winst zowel verhoogd als gestabiliseerd wordt.

Figuur 1: Profit and strategic hedge​​​​​

De Strategische Hedge is een hogere vorm van valutarisicomanagement en vergt specifieke competenties om naar behoren uit te voeren. Ons doel is daarom vooral te laten zien dat, indien het managen van strategische valutarisico’s mogelijk is, het managen van in verhouding simpele transactie- en translatierisico’s geen probleem is. Met alle plezier leggen wij u de details van Strategische Hedge uit.

Het construeren en managen van de Strategische Hedge is een proces dat continu opvolging vereist. ILFA Group biedt u de mogelijkheid dit proces te outsourcen. De ILFA Treasury Desk is speciaal opgeleid om deze taken van u over te nemen. Bovendien staat ILFA Group onder extra controle van de Nederlandse Bank, omdat wij in het bezit zijn van een AFM-vergunning en dit soort transacties voor klanten mogen uitvoeren.

Jan Vermeer
Senior consultant
jan.vermeer@treasuryservices.be
+32 497 549 973