Samenwerking ILFA en Hogeschool Utrecht voortgezet

Geplaatst op door Rowan Hermes

Een verslag van Ismail Özen en Matthias Yáñez Vergara. 

Dankzij de succesvolle samenwerking met de Hogeschool Utrecht sinds 2014, is er dit jaar wederom gewerkt aan een casus binnen de minor treasury op de Hogeschool Utrecht. De casus die ondersteund wordt door ILFA's Tools4Treasury, zal uitgewerkt worden door de studenten. Hiervoor zijn de zogeheten Business Lab Sessions opgezet, waarbij de studenten een fictieve casus uitwerken van het bedrijf genaamd Berwou Quality Closures, gemodelleerd naar een bestaand bedrijf dat zaksluitingen produceert. De Business Lab Sessions duren vier weken. De studenten doen hiermee ervaring op door de rol op zich te nemen van een treasurer - waarbij het niet altijd rozengeur en maneschijn blijkt te zijn. Een leerzame ervaring dus voor de studenten die de ambities hebben om in de toekomst als treasurer aan de slag te gaan. Dat is de insteek.

Week 1

Nog niet elke student heeft ervaring op het gebied van treasury. De opdrachten in de eerste week hielden in dat de studenten foutieve gegevens en ontbrekende financiële feiten in Tools4Treasury constateren, aanvullen en verbeteren. Studenten met een Finance & Control achtergrond, leveren betere resultaten dan studenten met een andere studieachtergrond. Zo ontdekten de studententeams dat de investeringen niet correct waren weergegeven in Tools4Treasury en dat deze aangepast moesten worden. “Een treasurer moet goed gevoel hebben voor cijfers, snel kunnen rekenen, snel kunnen en durven beslissen, goed overzicht hebben over de financiële situatie. Ook moet hij goed kunnen omgaan met de druk die af en toe kan ontstaan als de financiële situatie niet is wat hij zou moeten zijn. Analytische sterkte is ook een kerncompetentie,” aldus hoofddocent Dr. Michiel van der Ven RT. “Je moet als treasurer analytisch en kritisch zijn. Wanneer er tijdens een treasury committee iets beweerd wordt, moet je het kunnen herkennen. Het geweten zijn van de organisatie en naar voren kijken is natuurlijk best lastig, want je hebt geen glazen bol. Je moet er ook rekening mee houden dat in allerlei informatie die tot je komt ook de wensen en dromen van mensen zitten,” aldus Irma Langeraert, managing partner ILFA Group. De tweede opdracht van de eerste week hield in dat een analyse moest worden opgesteld van de huidige financiële situatie. Zo kwamen verschillende groepen studenten tot de conclusie dat de valutarisico’s onvoldoende afgedekt waren. De studenten constateerden op de rekeningen van Berwou Quality Closures bij een aantal vestigingen in het buitenland een overschot of juist een tekort aan bepaalde valuta’s. Deze valutarisico’s dienden te worden afgedekt. Een aantal studentengroepen kwam tot die conclusie. Dergelijke real life situaties spraken de studenten zeer aan: ze realiseren zich dat deze overeenkomen met hun toekomstige business praktijk.

Michiel van der Ven legt uit hoe de case aansluit op de beroepspraktijk: “Bij de Berwou Quality Closures case is de informatie die wordt aangeleverd incompleet en soms ook onjuist. Dat is iets wat in de realiteit uiteraard ook vaak terugkomt. In die zin sluit deze casus dus goed aan. Ervoor zorgen dat de informatie van voldoende kwaliteit is, met name de kasstromen en het beheersen van risico’s, zijn uitdrukkelijk taken van een treasurer. Wat studenten vaak tegenkomen in studieboeken is dat alle informatie compleet, benodigd en juist is. Een aanpak hoe ze met die informatie moeten omgaan is eerder in de les gegeven. Zo heeft de student een handvat om met een overschot van informatie te werken. Dat is goed om de systematiek te leren en voor de docent makkelijker om te corrigeren. In de praktijk gaat het echter anders. Je merkt dat studenten moeite hebben met de software uit het treasuryveld. De software is bedoeld voor de professionals; deze software gaan studenten in deze case gebruiken. Waar de case wel afwijkt van de praktijk, is op het gebied van functiescheiding. In de praktijk is functiescheiding essentieel en vrijwel altijd aanwezig. Om de studenten alle rollen te leren kennen, zoals cashmanager en treasury controller, is de functiescheiding in de casus niet dwingend aanwezig. Dit zodat alle rollen vervuld kunnen worden door iedere student. In de praktijk zou dit uiteraard volstrekt niet acceptabel zijn.”

Week 2

In de tweede week hebben de studenten gewerkt aan twee deelopdrachten. De facilitators speelden daarbij een belangrijke rol. Facilitators zijn studenten die deelnemen aan de minor en voor de zomer een opleiding in Tools4Treasury krijgen, op locatie bij ILFA in Roosendaal. Daarna werken ze in de zomer verder met deze software. Gedurende de cursus begeleiden de facilitators samen met de docent en de technische staf van ILFA de verschillende studententeams. De eerste opdracht, waarbij het budget van twee periodes vergeleken moest worden met de realisatie, verliep naar behoren. Bij de tweede opdracht moesten de studenten aan de hand van de forecast de directe en indirecte kasstroomoverzichten van Berwou Quality Closures opstellen. De facilitators gaven de studententeams richtlijnen en ondersteuning voor deze treasuryvraagstukken. Het opstellen van kasstroomoverzichten is voor een treasurer een belangrijke onderdeel van cashmanagement. Voor de HU-studenten is het een leerzame ervaring geweest om samen met Tools4Treasury Excel spreadsheets te maken van kasstroomoverzichten.

V.l.n.r. Jimi Heshusius, Michiel van der Ven (HU), Sophie van Laarhoven, Munzur Karadag, Ismail Özen, Matthias Yáñez Vergara en Irma Langeraert (ILFA).

Week 3 en 4

In een zeer intensieve derde en vierde week werkten de studenten aan financiële analyses van Berwou Quality Closures voor de korte, middellange en lange termijn. Ook is onderzocht hoe hedging van foreign exchange risico’s het meest praktisch aangepakt kon worden. Door de vergaande internationalisering, ontkomen treasurers in deze tijd niet meer aan het omgaan met valutarisico’s. De studenten deden hands-on ervaring op met het werken met Tools4Treasury om deze risico’s in kaart te brengen en te bewaken.

De studenten hebben deze periode van Business Lab Sessions afgesloten met een presentatie aan het treasury committee van Berwou Quality Closures. Zij deden dit in hun rol van treasurers. Irma Langeraert had daarin de rol van externe adviseur en Michiel van der Ven de rol van de CFO van Berwou Quality Closures. Tijdens deze meeting was er sprake van een principieel verschil van inzicht tussen Michiel en Irma. De studenten hadden zich hier niet op kunnen voorbereiden en kregen tijdens de vergadering vijf minuten de tijd om te reageren op de discussie en om hun standpunt te bepalen.

Presentatie tijdens de treasury committee meeting van Berwou.

Risico’s binnen het vakgebied van treasury

Irma Langeraert vertelt: “Eén van de belangrijke keuzes die een treasurer binnen zijn of haar loopbaan tegenkomt, is het kiezen van de juiste werkgever. Het moet uiteraard klikken met je baas, anders wordt het wel heel ingewikkeld. Het is ook van belang dat je past binnen de bedrijfscultuur en uiteraard dat je een goede beheersing hebt van het financiële vakgebied. Met dit laatste begint het.” Michiel van der Ven voegde daar aan toe: “Goed cashmanagement, daar begint het mee. In de lessen hebben we het erover gehad wat er gebeurt wanneer je als CFO de salarissen niet kunt uitbetalen. Dat is heel ingrijpend voor werknemers en het is mij in de praktijk éénmaal overkomen. Daarvoor moet altijd voldoende cash zijn. Echter, wanneer je te veel cash hebt, dan staat dat renteloos. Dat is uiteraard ook niet handig. Zorg ervoor dat je zoveel liquiditeit hebt, dat de onderneming zich kan richten op de core business waar je uiteindelijk het geld mee verdient.”

Irma Langeraert en Michiel van der Ven tijdens de treasury committee van Berwou Quality Closures.

Irma Langeraert vertelt verder over risico’s binnen treasury: “Je hebt de harde risico’s binnen het vak. Persoonlijk vind ik, net als Michiel, liquiditeit het belangrijkste risico. Ik zie treasury als een vak waarin je tijd organiseert. De koers van de dollar kun je niet verslaan. Die glazen bol heb je niet, je weet niet of de waarde van de dollar dankzij Trump over een half jaar verdubbeld is of juist gehalveerd. Het enige wat je kunt doen is zo voorbereid zijn, dat wanneer de koers heel nadelig is voor het bedrijf, dit tijdig gesignaleerd wordt. Je taak als treasurer is vooral om ervoor te zorgen dat je op tijd in de gaten hebt wanneer je moet ingrijpen. Daarbij vind ik, zoals gezegd, liquiditeit-risico het grootste risico.”

Ontwikkelingen binnen ILFA Treasury Support

Tools4Treasury onderscheidt zich van concurrenten doordat het systeem met name bedoeld is voor MKB+. Andere treasurysystemen zijn vaak complexer. Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuwe applicatie binnen ILFA. “Vorig jaar hebben we een softwarebedrijf overgenomen. We zijn nu hard aan het werken om het beste van beide werelden samen te voegen tot één applicatie. Hiermee willen wij een oplossing hebben die geschikt is voor het MBK+ en non-profit instellingen. Een koppeling van twee systemen, waarbij de features van ILFA die bedoeld zijn voor bedrijven behouden worden,” vertelt Irma Langeraert.