De Treasury Review – Deel I

Geplaatst op door Rowan Hermes

Door de groei van een onderneming kan de treasury steeds complexer worden. Het optimaal beheren van de financiële middelen wordt alsmaar lastiger, waardoor de gerelateerde risico’s toenemen. In toenemende mate hebben organisaties behoefte aan duidelijkheid en structuur wat betref hun treasury. Er is behoefte aan een professioneel treasury beleid, gegoten in een door het senior management ondersteunt treasury statuut.

Het opstellen van een treasury beleid begint met een inventarisatie. Duidelijk moet zijn hoe de betreffende organisatie in elkaar steekt. Deze inventarisatie, ook wel Treasury Review genoemd, is een analyse van de huidige treasurysituatie van een organisatie. Het is een zeer nuttig instrument om vast te stellen hoe de treasury activiteiten georganiseerd zijn en hoe deze activiteiten zich verhouden tot de activiteiten van organisaties uit de peergroup. De Treasury Review geeft een goed zicht op risico’s en laat zien waar verbeteringen kunnen worden doorgevoerd, welke tevens met structurele kostenbesparingen gepaard kunnen gaan. De complete Treasury Review analyseert de organisatie op diverse punten:

- Beleid en strategie

- Risicomanagement

- Cashmanagement

- Financiering

- Bankrelatiemanagement

- Systemen en processen

Fases

Het uitvoeren van een Review begint bij de identificatie, oftewel het doornemen van alle treasury rapportages, bestaand beleid en contracten en alle andere belangrijke documenten. Ook worden er interviews afgenomen bij de medewerkers die betrokken zijn bij het treasury proces, zodat de processen beter begrepen worden. De volgende stap is de analyse van alle verzamelde data. Alle gegevens die zijn verzameld tijdens de identificatiefase worden verwerkt en vergeleken met de gegevens van soortgelijke organisaties. Ook wordt er gekeken naar de best practices in de markt. De laatste stap van de analyse is de rapportage. De uitkomsten van de Review worden gerapporteerd en vertaald naar een praktisch goed uit te voeren stappenplan. Dit stappenplan kan de organisatie helpen bepaalde verbeteringen door te voeren omtrent de treasury.

Vervolgstappen

Na het uitvoeren van de Treasury Review heeft de treasurer een rapportage in handen met daarin verbeterpunten per onderdeel van de organisatie. Op dit rapport kan verdieping worden aangebracht zodat de treasurer precies weet welke stappen genomen moeten worden om de treasury te optimaliseren en structurele kostenbesparingen door te voeren. Dit geldt niet alleen voor treasurers in de private sector, maar ook voor de (semi-)publieke sector.

ILFA Group

ILFA Group heeft zowel brede als getailleerde kennis van treasury en veel ervaring met procesoptimalisatie en implementatie. Voor organisaties en instellingen uit verschillende sectoren, variërend van overheden tot handelsondernemingen, is ILFA in staat om de treasury te optimaliseren. Neem vrijblijvend contact met ons op als je wilt weten hoe je organisatie in elkaar steekt en waar verbeterpunten zitten.