Geen closing - Herfinanciering van Bernhoven

Geplaatst op door Admin User

Ik zal direct de suspense wegnemen. Hoewel de titel misschien anders doet vermoeden, Bernhoven heeft wel degelijk haar herfinanciering rond. De doorontwikkeling van de zinnige zorg-strategie kan onverminderd doorgaan. Sterker nog, er is extra ruimte gecreëerd. Niet in de vorm van extra geld, maar wel extra vrijheid om de financiële koers te kunnen optimaliseren zonder dat de partners in deze herfinanciering terug naar de tekentafel moeten.

Irma Langeraert

Managing partner

 

Het financieringsarrangement van Bernhoven bereikte eind 2017 haar contractuele einddatum. Een natuurlijk moment om af te wegen of de bestaande constructie nog past. Geert van den Enden, destijds nog CFO van Bernhoven, was heel stellig: “Ik begrijp prima waar we vandaan komen, maar op deze wijze gaan we niet verder,” was zijn introductie bij ons intakegesprek eind 2016, “Ik wil voor de toekomst geen bankiersrelatie, maar een partnerschap met elkaar opbouwen.” Dat werd dus de opdracht voor ILFA Treasury Support.

Wat volgde was een jaar waarin de transformatie van een min of meer standaard bankfinanciering in een flexibele vermogensstructuur is vormgegeven. Een structuur waarin de banken nog altijd een voorname rol vervullen, maar waarin ook plaats is gemaakt om anderen een rol te kunnen geven. Hiermee is de door Bernhoven gekoesterde wens om daadwerkelijk het ziekenhuis te worden dat eigendom is van allen die daar een belang bij hebben een flinke stap dichterbij gekomen. Afgelopen dinsdagavond hebben de partners een periode van intensief samenwerken feestelijk afgesloten. Wat begon als een traditioneel closing diner werd staande vergadering omgedoopt tot een openingsdiner. Dit typeert de sfeer waarin de samenwerking verloopt en waarvoor de hoofdrolspelers Bernhoven, Rabobank en ING Bank een groot compliment verdienen. “Je moet naar elkaar willen luisteren en openstaan voor beide kanten van het verhaal,” verklaarde Thomas Eterman van ING. “Zo ontstaat partnerschap,” bevestigde Servaas Rouwhorst van Rabobank. Hierna werd een  prachtige tombstone werd uitgereikt. Zo traditioneel blijven we dan toch weer wel. Zij het dat deze tombstone is gemaakt van niet zo traditioneel, milieuvriendelijk bamboe.

Mede namens Gerard van Baar, dank voor de fijne samenwerking.

Irma Langeraert

ILFA Treasury Support